Ułatwienia dostępu

Współpraca szkół i ekspertów – Przemysł 4.0

Projekt

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest polsko-niemiecka akcja edukacyjna łącząca środowiska ekspertów, szkół i przedsiębiorców. Projekt jest realizowany przy współudziale polskich partnerów – Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. A skierowany jest do gorzowskich szkół technicznych oraz firm. 

Konkurs

 1. Cele konkursu:
  • rozwijanie uważności, wrażliwości, pomysłowości, cierpliwości i wytrwałości,
  • kształtowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie,
  • zamiana postawy “niezwracania uwagi na uciążliwości” na poszukiwanie rozwiązania problemu,
  • rozwijanie umiejętności projektowania rozwiązań dla Przemysłu 4.0, Green Deal, ich wykonania i zaprezentowania,
  • wzmacnianie odwagi i postawy nastawionej na pokonywanie przeciwności.
 2. Tematem przewodnim pracy konkursowej jest zaprojektowanie i wykonanie rozwiązania dla Przemysłu 4.0, Green Deal.
 3. Praca powinna mieć charakter użytkowy.
 4. Może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby).
 5. Oceny prac konkursowych dokonuje kapituła złożona z przedstawicieli SEP, ENEA, ZIPH, Fundacji Free, Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.
 6. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 7. Uczestnik posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanej przez siebie pracy konkursowej.

Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest działaniem w ramach projektu polsko-niemieckiego „Współpraca szkół i ekspertów – Przemysł 4.0 Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w praktyce”.
 2. Konkurs popularyzuje rozwijanie kompetencji przyszłości: kreatywności, pracy zespołowej, myślenia krytycznego, innowacyjności, projektowania i przenoszenia pomysłów na konkretne rozwiązania.
 3. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski (SEP), Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (ZIPH), Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE (Fundacja FREE) oraz ENEA Operator.
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.
 5. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 28 września 2022 roku.                                                                                                     

2. Cele i zasady konkursu

 1.  Cele konkursu:
  • rozwijanie uważności, wrażliwości, pomysłowości, cierpliwości i wytrwałości,
  • kształtowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie,
  • zamiana postawy “niezwracania uwagi na uciążliwości” na poszukiwanie rozwiązania problemu,
  • rozwijanie umiejętności projektowania rozwiązań dla Przemysłu 4.0, Green Deal, ich wykonania i zaprezentowania,
  • wzmacnianie odwagi i postawy nastawionej na pokonywanie przeciwności.
 2. Tematem przewodnim pracy konkursowej jest zaprojektowanie i wykonanie rozwiązania dla Przemysłu 4.0, Green Deal.
 3. Praca powinna mieć charakter użytkowy.
 4. Może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby).
 5. Oceny prac konkursowych dokonuje kapituła złożona z przedstawicieli SEP, ENEA, ZIPH, Fundacji Free, Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.
 6. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 7. Uczestnik posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanej przez siebie pracy konkursowej.                              

3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs przebiega dwuetapowo.
 2. Etap pierwszy konkursu polega na opracowaniu i przekazaniu organizatorom konkursu projektu rozwiązania/ wynalazku/ innowacji wraz z jego opisem.
 3. Opis projektu powinien zawierać:
  • nazwę rozwiązania/ wynalazku/ innowacji,
  • szkic rozwiązania/wynalazku/ innowacji,
  • proponowane zastosowanie,
  • szczegółowy kosztorys ze specyfikacją elementów niezbędnych do wykonania prototypu
  • z propozycją miejsca zakupu, w tym linki do konkretnych produktów wybranych do
 4. Maksymalna kwota dofinansowania zakupów wynosi 400 zł (budżet projektu może być wyższy lub niższy).
 5. Termin przekazania w. dokumentacji: do 6 września 2022 r. do godz. 15.00, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Ocena projektów i ich kwalifikacja do etapu drugiego zostanie przeprowadzona na podstawie przekazanej przez uczestników konkursu dokumentacji elektronicznej, fotograficznej lub multimedialnej.
 7. Wyniki etapu I zostaną ogłoszone na stronie internetowej SEP w dniu 8 września 2022r.
 8. Do drugiego etapu zostanie wytypowanych 15 najciekawszych projektów z najwyższą liczbą punktów.
 9. Etap drugi polega na wykonaniu i zaprezentowaniu prototypów projektu rozwiązania/ wynalazku/ innowacji.
 10. Do wykonania prototypów zostaną zakupione przez organizatora materiały wskazane przez uczestnika konkursu w kosztorysie zawartym w opisie projektu.
 11. Odbiór materiałów przeznaczonych do przygotowania prototypu będzie możliwy w terminie od 12 do 13 września, w godz. 8.00 do 14.30, w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp., ul. Grobla 9.
 12. Prezentacja prototypów odbędzie się 28 września 2022 r. od godz. 8.00 do godz. 14.30 na stanowiskach konkursowych udostępnionych przez organizatora na terenie Parku Wiosny Ludów.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego przygotowania aranżacji stanowiska konkursowego do prezentacji swojej pracy.
 14. Prace konkursowe ocenia Kapituła przez cały czas trwania pokazów.
 15. Podsumowanie pokazów, wybór laureatów konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 września 2022r. w siedzibie ZIPH, w godzinach od 14.30 do 16.00.

4. Kryteria Oceny

 1. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie według ściśle określonych kryteriów.
 2. Kryteria oceny etapu I:
  • kreatywność  – max 5 pkt,
  • jakość wykonania dokumentacji projektu  – max 10 pkt,
  • zastosowanie dla Przemysłu 4.0, Green Deal – max 25
 3. Łącznie maksymalna liczba punktów do zdobycia w etapie I wynosi 40 pkt.
 4. Kryteria oceny etapu II:
  • kreatywność – max 5 pkt,
  • jakość wykonania – max 10 pkt,
  • atrakcyjność pokazu – max 10 pkt,
  • zastosowanie dla Przemysłu 4.0, Green Deal – max 25 pkt.
 5. Łącznie maksymalna liczba punktów do zdobycia w etapie II wynosi 50 pkt.

5. Postanowienia Końcowe

 1. Uczestnicy konkursu, którzy odebrali zakupione na podstawie przedstawionych przez nich kosztorysów materiały zobowiązani są do wykonania i zaprezentowania prototypu.
 2. Wykonane prototypy pozostają własnością autorów, organizatorzy nie roszczą sobie żadnych praw do przedstawionych rozwiązań.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2022r.

Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE

ul. Kosynierów Gdyńskich 108
66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 599 325 94 66

REGON: 389991621

Numer KRS: 0000922925

Nr rachunku bankowego:
47 1240 6494 1111 0011 0905 9621