Ułatwienia dostępu

Dzień Wolnej Białorusi

Projekt

W dniu 16 czerwca 2023 r., dzięki uzyskaniu darowizny z Fundacji ENEA w wysokości 15 000,00 zł, zrealizowaliśmy projekt „Dzień Wolnej Białorusi”. W ramach tego projektu, we współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową i Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości, miały miejsce 3 wydarzenia.

  1. Briefing prasowy gościa specjalnego „Dnia” - Pawła Łatuszki, Z-cy Szefa Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, który w przeszłości pełnił funkcję m.in. Ministra Kultury oraz Ambasadora Białorusi w RP, podczas którego Paweł Łatuszka przedstawił m.in. obecną sytuację gospodarczą na Białorusi.
  2. Spotkanie białoruskiej delegacji z lokalnymi przedsiębiorcami. Rozmowy dotyczyły m.in. rozszerzenia programu Poland Business Harbor na przedsiębiorców z Białorusi oraz stworzenia programów edukacyjnych dla Białorusinów chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Powstała również koncepcja utworzenia grupy roboczej na szczeblu regionalnym do zbadania problematycznych zagadnień białoruskiego biznesu W Polsce. Realizacja projektu współpracy z przedsiębiorcami z Białorusi mogłaby stać się projektem pilotażowym dla województwa lubuskiego z późniejszą ekspansją na inne województwa. Dyskutowano również o potrzebach zmian w polskim ustawodawstwie dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz uproszczenia procedur uznawania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Wszystko po to, aby zachęcić białoruskich przedsiębiorców do zakładania firm w Polsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe butony i egzemplarze wydawnictwa ukazującego polską drogę do wolności autorstwa Fundacji FREE we współpracy z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim.
    Po spotkaniu serwowano lunch, na który byli zaproszeni wszyscy uczestnicy oraz przygotowujący się do koncertu muzycy.
  3. Koncert muzyki białoruskiej ruchu młodzieżowego zaangażowanego w ruch wolnościowy. Wykonawcami byli: AFICYNA, BOGUŚ USTISNAU, MANDZIK, LEAR, ŻURAVL. Do widzów i wykonawców, w języku białoruskim, przemówił także Paweł Łatuszka.

Koncert odbywał się przed budynkiem Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości, w altanie. Wstęp był wolny. Montaż i obsługę sprzętu nagłaśniającego zapewnił specjalista w tej dziedzinie.

Po koncercie, dla wszystkich chętnych serwowano podwieczorek.

Okolicznościowe przypinki (butony), naklejki były wręczane uczestnikom wydarzenia, a Pan Paweł Łatuszka zapowiedział, że wraz z wydrukowanym plakatem, staną się eksponatami w warszawskim Muzeum Wolnej Białorusi.

Realizacja projektu okazała się sukcesem i zaowocowała kolejną inicjatywą. W Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości przy Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej, 14 września 2023 r. powstał biznesowy ośrodek doradztwa dla imigrantów z Białorusi.

 

Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE

ul. Kosynierów Gdyńskich 108
66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 599 325 94 66

REGON: 389991621

Numer KRS: 0000922925

Nr rachunku bankowego:
47 1240 6494 1111 0011 0905 9621